Greet TV

ยินดีต้อนรับสู่ Greet TV

GreetTV (กรี๊ดทีวี) สื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหาหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ความรู้กับ นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว หรือประชาชนทั่วไป จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายนโยบายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือ U Policy

 

IMG_1033 IMG_5043

IMG_7829 IMG_5266 IMG_5768 IMG_6496 IMG_5265

 

ทีมงาน GreetTV เล็งเห็นว่า การที่จะเป็นสื่อบนอินเทอร์เน็ต จะต้องมีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ต่างออกไปจาก สื่ออื่นๆ เพราะอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนกับสื่ออื่นๆ อีกทั้งผู้รับสาร ก็มีพฤติกรรมการรับสารที่แตกต่างจากการรับชมสื่ออื่นๆ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ GreetTV จึงปรับเปลี่ยนเพื่อให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น

 

หากมีข้อติชม หรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือติดต่อทีมงานในเรื่องเนื้อหาอื่นๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ greettv@gmail.com ตลอด 24 ชม.

เขียนโดย admin เวลา August - 3 - 2010

  • Tag Cloud