Greet TV

ยินดีต้อนรับสู่ Greet TV

        การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการเป็นขั้นตอนที่หน่วยงานที่ทำเรื่องจะต้องดำเนินการจำทำเอกสารเองหากการจัดซื้อจัดจ้างฯ ใช้วิธีตกลงราคา

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา April - 30 - 2012 e-training

e-training54-purchase

        การจัดซื้อ-จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคา ในงบประมาณ
แผ่นดินวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนเงินนอกงบประมาณจะมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา April - 2 - 2012 e-training

ในการทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอโครงการ รายงานในที่ประชุม หรือเพื่อการเรียนการสอน การบรรยาย บางครั้งเราหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เมื่อนำข้อมูลมารวมกันจึงต้องจัดรูปแบบแต่ละหน้า ทำให้เสียเวลา แต่ถ้าเราได้สร้างต้นแบบ PowerPoint ไว้ก่อน จะทำให้ประหยัดเวลาไม่ต้องมาจัดรูปแบบหรือ format ในแต่ละสไลด์ เราก็ทำงานได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา January - 9 - 2012 e-training Featured

e-training54-sumbathtext

        โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำตารางคำนวณ และการทำบัญชีต่างๆ ในกรณีที่เราทำใบสำคัญรับเงิน

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา December - 6 - 2011 e-training

        หลักการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel ทั่วไป เราจะใช้ตารางแนวนอน และตารางแนวตั้ง เป็นหลัก เมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จแต่ละแถวในแนวตั้ง หรือ Column แต่พอมาดูอีกที ควรวางตารางเป็นแนวนอน หรือ Row จะดีกว่า แต่ถ้าต้องมาสร้างใหม่คงเสียเวลา ปัญหานี้จะหมดไปเพียงเราใช้คำสั่ง "Transpose"

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา November - 22 - 2011 e-training

Hide เป็นเครื่องมือที่ช่วยซ่อนแถวหรือคอลัมน์ที่เรายังไม่ต้องการใช้ให้หายไปชั่วคราว เพื่อจะได้เห็นเฉพาะแถวหรือตารางที่เราต้องการใช้ในขณะนั้น และเมื่อเราต้องการแสดงแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนไว้ทั้งหมดก็เพียงคลิก Unhide แถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนไว้ก็จะแสดงขึ้นมาเหมือนเดิม

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา October - 4 - 2011 e-training

freeze02

Freeze Panes เป็นเครื่องมือหยุดแถว/คอลัมน์ไม่ให้เคลื่อนไหว มีประโยชน์ในการทำให้หัวตารางอยู่กับที่ ในขณะส่วนข้อมูลที่เพิ่มเติมเคลื่อนไปเรื่อยๆ ได้ ทำให้เราอ่านตารางได้ง่ายขึ้น เมื่อเราต้องการเลื่อนลงมาดูเนื้อหาด้านล่าง หรือเลื่อนตารางไปดูทางขวา Freeze Panes จะทำให้เราไม่หลงว่าตารางช่องที่ใช้อยู่แถวหรือคอลัมน์ไหน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่จะผิดพลาดไม่ได้

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา September - 5 - 2011 e-training

track changes

Track Changes เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นในไฟล์ Word มีประโยชน์กับเอกสารที่ใช้ร่วมกัน จะได้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในไฟล์เอกสารนั้น ว่ามีการเพิ่ม-ลบ หรือการจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ และทำให้รู้ว่าใครเป็นคนแก้ไฟล์เอกสาร ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลง และสามารถเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ด้วย

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา August - 1 - 2011 e-training

e-training-technique

         สำหรับคนทำงานออฟฟิศต้องวุ่นกับงานเอกสารจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อความ รายงานการประชุม เอกสารประกันคุณภาพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย เรามีเทคนิคที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นใน โปรแกรม word  โดยใช้ฟีเจอร์ “AutoText” และ ฟีเจอร์ “Find & Replace”

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา February - 28 - 2011 e-training Featured

ประโยชน์ฟังกชั่น Mailings ใน Microsoft Word 2007 ใช่แค่ช่วยคุณทำจดหมายเวียนได้เท่านั้น ยังช่วยคุณในการพิมพ์ซองจดหมายด้วย เพื่อคุณต้องการพิมพ์ซองจดหมายจำนวนมากไปยังหน่วยงานที่คุณติดต่อด้วย เจ้าฟังกชั่น Mailings ช่วยคุณได้มากทีเดียว

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา July - 14 - 2010 e-training Featured

  • Tag Cloud