Greet TV

ยินดีต้อนรับสู่ Greet TV

  Puppet

       วัสดุต่างๆ ที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้แล้วภายในบ้าน คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าสามารถนำมาประดิษฐ์ทำเป็นของเล่นไว้เล่นกับลูกๆ ได้ เรามีไอเดียการประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นมือที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาฝากค่ะ

อ่านต่อ »

เขียนโดย ornpimon_phu เวลา August - 31 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

 

        นตอนนี้ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นกระแสที่ทำให้ทุกคนหันมาช่วยกันลดโลกร้อน ซึ่งมีกิจกรรมใกล้ตัวที่ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถทำได้เลยนั่นก็คือ การปลูกต้นไม้ ซึ่งแฝงการเรียนรู้และการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติได้อีกด้วย นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว เด็กๆ ยังสามารถตกแต่งกระถางต้นไม้ของตนเองได้ โดยการลงสีกระถางและวาดรูปตามใจชอบ ซึ่งยังเป็นอีกแรงผลักดันให้เด็กได้รู้สึกหวงแหนต้นไม้ และรักที่จะดูแลต้นไม้ที่ปลูกด้วย

        At present, global warming has become one hot issue which makes all to care for saving the earth. One of the activities that parents and their young can do together is planting. Its profound value is to educate and bring up little ones to love the nature. Additionally, kids can decorate flowerpot of their own by painting and drawing as desired which is considered as another driving force that makes children to possess sense of protection and love to take care of plants of their own.

อ่านต่อ »

เขียนโดย เวลา August - 27 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

Art4kid

      เมื่อผู้ปกครองได้สอนเด็กให้เรียนรู้ถึงลายเส้นแล้ว เด็กก็อยากที่จะแต่งแต้มสีสันให้กับภาพที่เด็กได้วาด ซึ่งสีที่เด็กได้ระบายลงไปนั้น แต่ละคนก็จะแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและจิตนาการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้กิจกรรมนี้สามารถให้เด็กได้ผ่อนคลาย และยังฝึกความคิดอีกด้วย ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ทราบวิธีการลงสี ซึ่งเราจะขอแนะนำเทคนิคและวิธีการลงสีให้สวยงามมาฝากค่ะ

      After parents have taught their children about drawing, children usually will want to add color to what they have drawn. Children use different colors to express their emotion, feeling, thoughts and imagination. Thus, this activity helps children to relax and sharpen their brains. For parents who do not know how to color-in, here are some methods and techniques for coloring.

อ่านต่อ »

เขียนโดย เวลา August - 25 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

          ศิลปะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีพัฒนาการทางสมองที่ดี และยังเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ใช่การท่องจำหรือถูกบังคับ จนเกิดเป็นจินตนาการให้ขีดเขียนขึ้น และช่วยให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือในการจับดินสอ กล้ามเนื้อมือและแขนในการขยับดินสอไปตามแนว ช่วยฝึกทักษะของความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ นอกจากนี้ ผู้ปกครองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก โดยฝึกให้เด็กคิดบ่อยๆ หรือพาลูกไปพบประสบการณ์ต่างๆ ก็จะทำให้เด็กมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น

      Art is the important key to children’s creativity, brain development, and self learning, which is not the same kind of a learning process such as by force or by memory. Drawing, as a way of learning, creates imagination and stimulates finger muscles when holding a pencil, and also stimulates hands and arm muscle when drawing. It also improves coordination between eyes and hands. Parents can support the creativity of children by encouraging them to come up with ideas and letting them experience new environments.

อ่านต่อ »

เขียนโดย เวลา August - 25 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

Music and Rhythmic Activities for the Development of Special Children

      ดนตรีเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เด็กโปรดปราน เราจะพบเห็นเด็กเต้นตามเพลงอย่างสนุกสนานเสมอ เพราะว่าเด็กจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เพิ่มความสุขและความมั่นใจ พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

      Music is one of the favorite activities for children. It is common to see children having fun with singing and dancing because they can be relaxed, happy, and confident. As a result, children will be ready to learn new things.

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา August - 6 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

What to do when your child are not speaking clearly

        คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเจอปัญหาเรื่องคุณลูกพูดไม่ชัด ตอนเด็กวัยเตาะแตะพูดไม่ชัดก็น่ารักดี แต่พอเด็กเข้าเรียนเมื่อพูดไม่ชัดอาจถูกเพื่อนล้อได้ ทำให้เด็กรู้สึกอายจนไม่กล้าพูด ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กได้

        Many parents have faced a problem of their child not speaking clearly. It is sort of cute when they are a very young child. But, it is a real problem when the child is old enough to attend school and still cannot speak clearly. Other children may make fun of them and the child could lose the confidence to speak and this could affect the child‘s development.

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา August - 6 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้จากธรรมชาติและจากวัสดุเหลือใช้

Nature as a learning Medium and Residues

ฝักสะบ้า              ก้อนหิน            ฝักนุ่น1

 

      ตกบ่ายในวันเดียวกัน เราก็ได้รู้จักกับการเรียนการสอนแบบใช้สื่อการเรียนรู้ ทั้งที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่มาจากธรรมชาติและประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ ผ่านอาจารย์ศศิธร รณะบุตร อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศแห่งนี้ ซึ่งอธิบายให้เราฟังอย่างคล่องแคล่วถึงวิธีการเรียนการสอนและประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับคือ เด็กจะได้มีพัฒนาการการเรียนรู้และทักษะในด้านการสังเกต การคิด และการเล่นอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์

อ่านต่อ »

เขียนโดย ornpimon_phu เวลา August - 6 - 2010 Kids Variety ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ตอนนี้ อาจารย์อัมพรรณ พูลลาภ คุณครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้นำวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายอย่างเช่น “สังกะสี” มาประดิษฐ์เป็นสื่อรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้

อ่านต่อ »

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา August - 4 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

vlcsnap-2010-04-09-11h07m48s119

ในปัจจุบันจะมีสื่อการเรียนรู้ที่ผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้เองก็คือ สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกซื้อนั้นเราจะมีหลักการอะไรบ้าง มาฟังคำแนะนำจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง กันค่ะ

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 23 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

vlcsnap-2010-04-09-10h57m59s136

สำหรับเทปนี้เป็นเทปสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 5 ขวบ  กิจกรรมแบบไหนที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และดนตรีแบบไหนที่จะเหมาะกับเด็กปฐมวัย  โดยคุณครูอารี ตีรณปัญญา

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 23 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

  • Tag Cloud