Greet TV

ยินดีต้อนรับสู่ Greet TV

vlcsnap-2010-04-27-13h12m33s205

เทปนนี้เป็นเทปเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็กในเรื่องพัฒนาการ  โดยคุณครูอุไรวรรณ โชติชุษณะ

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 27 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

vlcsnap-2010-04-25-15h36m59s255

เทปนี้เป็นเทปที่สนทนาเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่กับนายแพทย์วิธาน วชิรแพทย์

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 27 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

vlcsnap-2010-04-27-12h56m15s150

     เทปนี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก..เราสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยผศ.สดใส โชติกเสถียร

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 27 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

vlcsnap-2010-04-26-17h22m15s29

        การเลือกโรงเรียนให้ลูกที่กำลังจะไปโรงเรียน  เราจะเลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างไรให้เหมาะกับลูกของเรา   วิทยากรในเทปนี้คือ ผศ.สดใส โชติกเสถียร

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 27 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

NThum3

ข้อเขียนเรื่อง สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพัฒนาเด็กได้มากกว่าที่คิด สามารถพัฒนาความคิดและพัฒนาการต่างๆ ของเด็กได้ดีหรือไม่  เราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันค่ะ

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 27 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

NDocSummer2

ในช่วงหน้าร้อนจะมีโรคใดที่ส่งผลให้กับเด็ก ๆ บ้าง

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 26 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

vlcsnap-2010-04-26-17h14m12s52

เทปนี้เป็นเทปการสนทนาเกี่ยวกับการฝึกเด็กและบทบาทของผู้ปกครองที่จะช่วยฝึกฝนเด็กเล็ก  โดยคุณครูวันวิสาข์ ตันสังวรณ์และคุณครูสิริลักษณ์ แช่มเทพ

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 26 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

vlcsnap-2010-04-26-16h59m43s53

เทปนี้เทปการสนทนาเรื่อง  การหารของเด็กปฐมวัย  โดย อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 26 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

vlcsnap-2010-04-26-16h52m17s223

เทปนนี้เป็นเทปสนทนากันในเรื่องเมื่อเด็กติดรสหวาน  เราคงรจะทำอย่างไร  วิทยาการใรเทปนนี้คือ  อ. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 26 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

vlcsnap-2010-04-26-16h37m03s45

เทปนี้เป็นเทปเกี่ยวกับลูกไม่พูด…สาเหตุของการที่เด็กไม่ยอมพูด  โดยแพทย์หญิงเมธินี นิธิสุนทร

อ่านต่อ »

เขียนโดย admin เวลา April - 26 - 2010 นานา น่า Talk ปฐมวัย

  • Tag Cloud